Giới thiệu

Thuexesanbay.vn: là website cung cấp dịch vụ đặt xe, thuê xe đưa đón, dịch vụ xe của Công ty TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO NAM với Khách hàng nhằm phục vụ nhu cầu giới thiệu, sản phẩm và mong muốn kết nối và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Định nghĩa chung:

Người Bán: Là Công ty TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO NAM được hiểu và gọi tắt là trên website với tên là: THUEXESANBAY.VN

Thành viên tham gia giao dịch trên Website sẽ là thương nhân, tổ chức, cá nhân, đoàn thể có nhu cầu đặt xe, thuê xe, dịch vụ trên website. Và được hiểu các đơn hàng, đặt hàng là một dạng hợp đồng điện tử giữa 2 bên.

GIẤY PHÉP KINH DOANH CỦA CTY BẢO NAM. SỬ DỤNG VỚI WEBSITE: THUEXESANBAY.VN