BẠN PHẢI ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY. VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY XÁC NHẬN VIỆC CHẤP THUẬN VÀ TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DƯỚI ĐÂY.

Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng Trang Web: thuexesanbay.vn (“Trang Web”), bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các Điều Khoản Sử Dụng được quy định dưới đây và các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều khoản và điều kiện về bảo mật và Các Câu Hỏi Thường Gặp, mà chúng cấu thành các thành phần không thể tách rời của các Điều Khoản Sử Dụng (“Điều Khoản”) này. Bạn phải đủ mười tám (18) tuổi trở lên để được phép sử dụng Trang Web.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung và loại bỏ các Điều Khoản này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Bạn phải đọc các Điều Khoản này một cách định kỳ. Bằng việc tiếp tục sử dụng Trang Web này sau khi đã có những thay đổi như vậy đối với các Điều Khoản, người truy cập, người dùng hoặc Người Dùng Đã Đăng Ký (“bạn” hay “Người Dùng”) đồng ý và chấp thuận với những thay đổi đó. Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào khác của chúng tôi, thì việc sử dụng của bạn được dựa trên sự chấp thuận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện được áp dụng đối với các dịch vụ đó.

I.    Nguyên tắc chung

 • Thuexesanbay.vn là Website cung cấp dịch vụ đặt xe, thuê xe đưa đón, dịch vụ xe của Công ty TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO NAM với Khách hàng nhằm phục vụ nhu cầu giới thiệu, sản phẩm và mong muốn kết nối và cung cấp dịch vụ.

II. Quy định chung

 • Website Thuexesanbay.vn: là website cung cấp dịch vụ đặt xe, thuê xe đưa đón, dịch vụ xe của Công ty TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO NAM với Khách hàng nhằm phục vụ nhu cầu giới thiệu, sản phẩm và mong muốn kết nối và cung cấp dịch vụ.
 • Định nghĩa chung:
 • Người Bán: Là Công ty TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO NAM được hiểu và gọi tắt là trên website với tên là: THUEXESANBAY.VN
 • Thành viên tham gia giao dịch trên Website sẽ là thương nhân, tổ chức, cá nhân, đoàn thể có nhu cầu đặt xe, thuê xe, dịch vụ trên website. Và được hiểu các đơn hàng, đặt hàng là một dạng hợp đồng điện tử giữa 2 bên.
 • Người dùng đăng ký thông tin để liên hệ đặt dịch vụ kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý Thuexesanbay.vn xác thực và liên hệ lại để trao đổi yêu cầu của khách hàng.
 • Người dùng đăng ký sản phẩm chuyến đi đã được định giá sẵn và thanh toán trực tiếp trên website THUEXESANBAY.VN sau đó nhận thông tin chuyến đi, được minh hoạ bằng vé, minh hoạ bằng bill để gặp tài xế.

III. Quy trình giao dịch

1.   Quy trình dành cho người mua hàng/sử dụng dịch vụ:

 • Bước 1: Quý khách đứng tại Trang chủ, điền thông tin địa điểm và Xem giá tham khảo.
 • Bước 2: Sau khi tham khảo giá cảm thấy phù hợp.
 • Bước 3: Khách hàng điền thông tin liên quan đặt sản phẩm có các trường field yêu cầu và click vào Nút Gửi thông tin.
 • Bước 4: Nhân viên của Công ty TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO NAM sẽ liên hệ xác nhận và trao đổi qua Email/Zalo/ Điện thoại để tiến hành đặt dịch vụ và thanh toán trực tiếp tại văn phòng hoặc chuyển khoản Online. 
 • Bước 5: Đối với các sản phẩm dịch vụ xe đi tỉnh đã định giá sẵn của THUEXESANBAY, Quý khách cảm thấy phù hợp sẽ click vào Chuyến xe và chọn Đặt xe ngay.
 • Bước 6: Khách hàng điền thông tin liên quan đặt sản phẩm có các trường field yêu cầu.
 • Bươc 7: Khách hàng chủ động chọn thanh toán Online hoặc thanh toán khi gặp tài xế.

2.  Quy trình hủy đơn hàng.

 • Bước 1: Khách hàng chủ động liên hệ Email/Zalo/ Điện thoại của THUEXESANBAY để tạo yêu cầu huỷ đơn hàng, huỷ dịch vụ.
 • Bước 2: Vui lòng Đợi Nhân viên của Công ty TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO NAM kiểm tra xác nhận.
 • Bước 3: Thời gian huỷ được hoàn tiền được tính trước 07 ngày sử dụng dịch vụ. Sau 7 ngày sẽ không có chính sách hoàn tiền.
 • Bước 4: Bằng bất cứ hình thức thanh toán đặt hàng dịch vụ nào. Công ty TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO NAM sẽ thực hiện hoàn tiền bằng chuyển khoản từ tài khoản đến tài khoản.

GIẤY PHÉP KINH DOANH CỦA CTY BẢO NAM. SỬ DỤNG VỚI WEBSITE: THUEXESANBAY.VN